<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Rozpad častíc a anihilácia     Virtuálne častice

Častice sa rozpadajú prostredníctvom častíc, ktoré prenášajú silové pôsobenie – mediátorov. V niektorých prípadoch sa častice môžu rozpadnúť prostredníctvom mediátoru, ktorý má väčšiu hmotnosť, ako pôvodná častica. V takom prípade prenášač (mediátor) sa bezprostredne rozpadne na častice s menšou hmotnosťou. Na prvý pohľad tieto veľmi hmotné a veľmi krátko žijúce prenášače síl porušujú zákon zachovania energie a hmotnosti – deje sa to ale na tak krátku dobu, že sa to nedá priamo zistiť.

Výsledkom Heisenbergovej relácie neurčitosti je, že takéto ťažké častice získajú oprávnenie na svoje bytie jedine na neskutočne malý čas. V určitom zmysle uniknú pozornosti realite. Takéto častice nazývame virtuálne častice.

Virtuálne častice nenarúšajú zákon zachovania energie. Kinetická energia (lomeno c2) plus hmotnosť pôvodnej (rozpadajúcej sa) častice a konečných častíc (produktov rozpadu) sa rovná. Virtuálna častica existuje len po tak krátku dobu, že nikdy nemôže byť priamo spozorovaná.

Väčšina procesov medzi časticami sa sprostredkuje pomocou virtuálnych častíc. Príkladom je beta rozpad neutrónu, výroba častíc s chuťou "charm" (so šarmom) či rozpad eta-c častice – všetky vysvetlíme do hĺbky už za chvíľu.