Reprezentačné stránky: USA (LBNL) | ©vajčiarsko (CERN) | UK (Durham) | Japonsko (KEK) |
Rusko (Novosibirsk) | Rusko (Protvino) | Brazília | Taliansko (Janov)

Jazyky:
Čínsky
v (USA / Taiwan)
Fínsky
Francúzsky
Grécky
Nemecky
Nórsky
Poµsky
Portugalsky
Rumunsky
Slovensky
©panielsky
v (USA / ESP)
Taliansky


Supported by
US DOE and NSF


Particle Data Group v Lawrence Berkeley National Laboratory predstavuje

Slovenský preklad vznikol v rámci
projektu KEGA 03/6472/08
aktualizovaná v rámci
projektu KEGA 061UKF-4/2012
Ministerstva ©kolstva Slovenskej Republiky
na Katedry fyziky FPV UKF v Nitre.

Copyright 2000 by the Particle Data Group. Notice to Users.

This Adventure WebRing site
is owned by
pdgeduc@lbl.gov.