Prečo študovať fyziku?

V útlom veku človek nasáva nové veci ako špongia. Túto schopnosť postupne stráca a jeho miesto preberá logické uvažovanie – asi vo Tvojom veku. Na univerzite je to iný štýl učenia sa, než doteraz. Dôraz už je na tom, ako vieš argumentovať s TÝM, čo VIEŠ. Fyzika je náročná jedine z tohto dôvodu. Jedna príhoda, ktorá sa odohrala na Agrokomplexe v Nitre, ... asi minulý rok.


Jeden z vystavovateľov vyzýval návštevníkov, aby nakreslili obrázok (ktorý ukázal na liste papiera) jedným ťahom. „Kto nájde riešenie, dostane odo mňa 10 EUR.“
Záujemci skúšali-skúšali, ale neuspeli. Matematik sa nad touto úlohou len usmeje lebo pozná dôkaz, že obrázky tohto typu sa nedajú nakresliť jedným ťahom. (Dá sa nakresliť len v dvoch prípadoch: ak každý vrchol má párny počet úsečiek, alebo sú práve dva vrcholy s nepárnym počtom úsečiek – tu ich máme ale štyri)
Fyzik však predsa nájde riešenie :-). Chytí papier, ohne ho tak, aby červené body boli na sebe (sú už len jedným bodom), a úloha je riešiteľná. Pero, ktoré dorazí do jedného červeného bodu a zmizne, okamžite sa objaví v druhom červenom bode – tomu hovoríme v astrofyzike červia diera (skratka v priestore).

Fyzik totiž prejde počas štúdia takým tréningom, ktorý ho naučí myslieť nšetandardne (Môže voda tiecť hore schodmi? - Áno, ak sú schody drobné a horúce. - video so spomaleným záberom experimentu má veľkosť cca. 55 MB), a myslieť súčasne abstraktne i prakticky. V prípade fyzika je však abstraktné myslenie spojené overovaním opodstatnenosti (každé tvrdenie fyzika sa overuje experimentom a príroda je nepodplatiteľný kritik.).

Žarty bokom, teraz vážne, lebo to je vážna téma. Prečo vôbec študovať?
Dnešný svet je taký, že s ukončeným stredoškolským vzdelaním sa nedá dobre žiť. Odhliadnime od prípadu, keď človeka trápi len to, či má dostatok peňazí (pričom má dostatok peňazí). Zákonite ťa napadne otázka, či si vybrať niečo nenáročné. Kde si ani nevšimneš, že si študentom, ale titul dostaneš. Päť rokov preletí ... a šup na trh práce. Ľahká cesta môže byť lákavá ... a môže sa to kruto nevyplatiť.

Zamestnávatelia vedia, že dobrý fyzik je poklad na každom poste a tiež v manažmente (aj keď samotnú profesiu fyzik nepotrebujú). Vedia to banky, telekomunikačné spoločnosti, veľké spoločnosti, ale každý zamestnávateľ, ktorý mal s nimi skúsenosť. Čo fyzik nevie, sa doučí. A učí sa sám a rýchlo. Fyzik sa totiž „trénuje„ na riešenie nečakaných problémov (nie na ich obchádzanie, ale na ich riešenie). Nezľakne sa prístrojov, zvládnuť nejaký softvérový program je tiež otázka krátkeho času, ako aj cudzí jazyk. Áno, fyzika je drina, ale s univerzálnym kľúčom do zamestnania. Je jednoduchšie vymenovať zamestnania, kde sa neuplatní, než tie, kde sa uplatní. OK, nebude môcť rezať pacientov, či vŕtať ich zuby (bude im môcť ale robiť röntgenove snímky :)).