Kam letíme?

15.01.2004

 

< Späť --     Úvodná stránka      -- Ďalší >COBE: Rýchla jazda vo vesmíre
Poďakovanie: NASA,


Naša Zem nie je v pokoji. Obieha naše Slnko po mierne eliptickej trajektórii s rýchlosťou okolo 30 kilometrov za sekundu a tiež samotné Slnko, ktoré sa nachádza približne 30 000 svetelných rokov od stredu mliečnej dráhy obieha stred galaxie rýchlosťou okolo 200 kilometrov za sekundu. Tým nie sme na konci nášho výčtu. Mliečna dráha krúži v lokálnej skupine a tá zase "padá" smerom zhluku galaxií Virgo. Všetky tieto rýchlosti však predstavujú menej, než ktorou sa všetky tieto objekty pohybujú voči reliktnému žiareniu. Táto rýchlosť je 600 kilometrov za sekundu a merať sa dá pomocou Dopplerovho javu. Výsledok merania je ukázaný na obrázku, ktorú zhotovila sonda COBE. Dopplerov jav je jav, pri ktorom sa farba svetla zdroja posúva smerom ku kratším vlnovým dĺžkam (zmodrá), pokiaľ sa k nemu pozorovateľ blíži nejakou rýchlosťou a naopak, posúva smerom k dlhším vlnovým dĺžkam (sčervená), pokiaľ sa od neho pozorovateľ vzďaľuje nejakou rýchlosťou.

Obrázok, ktorý je mapou oblohy ukazuje tento farebný posun. Jedná sa o obdobu hviezdnej mapy (táto mapa napríklad obsahuje vyše 500 miliónov hviezd, preto moc nepripomína nočnú oblohu, ale dobre vidieť, že nás obklopuje Mliečna dráha a sú vidiet dve susedné galaxie - hmloviny Magellan), ktorá vznikne premietnutím viditeľného vesmíru okolo Zeme na povrch gule (s pozorovateľom v jeho strede) a následným vystretím do roviny, ako to robíme so zemepisnou mapou. V tejto mape je znázornené len reliktné žiarenie, ktoré je tepelným žiarením vesmíru s teplotou okolo 2,73 K a prichádza zo všetkých smerov. Jednotlivé farby znázorňujú do akej miery v danom smere došlo ku skráteniu (zmodranie) alebo k predĺženiu (sčervenanie) vlnovej dĺžky reliktného žiarenia. Dobre vidieť, že posun je antisymetrický voči stredu, tj. keď v jednom smere je farba červená, v smere ktorému zodpovedá na mape opačný smer je farba modrá.

Tento posun bol neočakávaným objavom meraní, ktoré boli robené prostredníctvom sondy COBE a veľkosť asymetrie zatiaľ nebola uspokojivo vysvetlená.


-AT-


< Späť --     Úvodná stránka      -- Ďalší >