Triton prišiel len na návštevu, ale prečo tu zostal?

12.05.2006

 

Späť -- Úvodná stránka      -- Ďalší >Triton, ako ho zachytila sonda Voyager 2 v roku 1989, zatiaľ jediná umelá sonda, ktorá preletela v blízkosti tohoto mesiaca.
Uznanie: Voyager 2, NASA
Triton, Neptúnov mesiac je výnimočný vo svojej kategórii. Napriek tomu, že sa jedná o obrí mesiac, lebo jeho priemer je 2700 kilometrov (je teda menší, než náš Mesiac, ktorý má v priemer 3774 km), obieha Neptún retrográdne. To znamená, že obieha v opačnom smere, než na ktorú stranu sa otáča Neptún. To býva len hlavne tých satelitoch, ktoré boli zachytené dodatočne a nesformovali sa spolu s planétou. Nie je ťažké si všimnúť, že napríklad všetky planéty obiehajú okolo Slnka v rovnakom smere. Tiež sa tieto planéty väčšinou otáčajú okolo svojej osi v rovnakom smere.


Ak si ľahneme na zem pri východe Slnka a pozrieme sa na oblohu (asi tam, kde by slnko malo byť na poludnie), pozeráme približne tým smerom, v ktorom sa Zem práve pohybuje na svojej dráhe okolo Slnka.
Samozrejme sú výnimky, lebo sa nejedná o zákon, ale zákonitosť. Napríklad v prípade Venuše, rotácia Venuše je retrográdna. Obrazne povedané, slnko na Venuši vychádza na západe. Venuša po tejto stránke je kuriózum. Okolo Slnka obehne raz za 224,7 pozemských dní a okolo svojej osi sa otočí raz za 243 dní, ale na opačný stranu - tieto údaje sú siderické, tj. vzťahujú sa k vzdialeným hviezdam, ako k pevným bodom a nie k Slnku. Menej kuriózne, ale zaujímavé je aj správanie sa Merkúru. Siderická doba obehu okolo Slnka je 88 dní a otočí sa okolo svojej osi raz za 58 dní. Zvláštne chovanie sa Merkúru sa pripisuje slapovým silám Slnka, ktoré spomalili rotáciu planéty. Podobným spôsobom sa prispôsobila rotácia Mesiaca k jeho obehu okolo Zeme, veď každý sa o tom môže presvedčiť, že vždy vidíme tú istú stranu Mesiaca, tj. otočí sa okolo svojej osi presne za takú dobu, za akú obehne okolo Zeme.


Triton obehne okolo Neptúnu za 5,9 dní a obieha ho skoro presne v rovníkovej rovine, ale v opačnom smere, než sa otáča planéta pod Tritonom. Mesiačikov, ktoré obiehajú svoje planéty tiež retrográdnym spôsobom, je v slnečnej sústave celkom dosť, ale jedná sa o malé mesiačiky, ktoré boli zachytené planétami z medziplanetárneho priestoru. Podobne sa to mohlo stať aj v prípade Tritonu, ale nie je jasné, že ako. Na zachytenie akéhokoľvek telesa nestačí totiž planéta sama. Vždy je potrebná nejaká pomoc, väčšinou v podobe ďalšieho telesa. V prípade malých mesiačikov iných planét k tomu postačujú ostatné mesiace (tie bývajú) mohutnejšie, než drobné, retrográdne obiehajúce mesiačiky. Čo však napomáhalo zachyteniu obrovského Tritonu?
Prvé predstavy boli také, že Triton bol zabrzdený pôvodne existujúcim prstencom Neptúnu, ale tento scenár nebrali vážne ani sami autori návrhu.
Podľa druhého scenára Triton sa zrazil s pôvodným mesiacom Neptúnu a zrážka bola tak mohutná, že Triton už nemal dostatočnú rýchlosť, aby unikol z gravitačnej pasce planéty (Neptúnu). Zrážka síce bola mohutná, ale nie natoľko, aby Triton rozdrtila. Ani tento scenár nie je príliš obľúbený.
Najreálnejším scenárom sa zdá byť, že Triton, ktorý vletel do blízkosti Neptúnu, nebol sám. Mal mohutného súputníka. Obidve telesá prileteli z tzv. Kuiperovho pásu. Táto dvojica mohla pripomínať dvojicu Plúto-Charon (pozri náš článok zo dňa 24.02.2006). Priblížením sa k Neptúnu vznikol systém z troch vzájomne gravitačne intenzívne pôsobiacich telies. Kým Triton bol v "spoločnom tanci" pribrzdený, jeho súputník bol vymrštený ešte väčšou rýchlosťou, než akú mal pôvodne pred príchodom (v Tritonovej spoločnosti).

Dnes už je jednoznačné, že malé objekty vytvárajú v slnečnej sústave veľmi často dvojsystémy (nikto nie je rád sám). V prípade malých planét aspoň 16% objektov a v prípade objektov z Kuiperovho pásu zase aspoň 11% vytvára dvojité alebo viacnásobné systémy (systémy pripútané k sebe gravitáciou pozostávajúce z viacerých členov). Pri dopade takýchto systémov na povrch planét vznikajú potom aj krátery v pároch, alebo v trojiciach a podobne. Aj o tom dokážu vypovedať krátery napríklad na Marsu.

Odkiaľ poznáte slovo Triton?
Odpoveď:

V gréckej mytológii je Triton synom Poseidóna. Žije v zlatom paláci v hlbinách mora, jazdí na morských koníkoch a rôznych morských príšerách, vlastní stočenú mušľu, na ktorej trúbi mohutne, alebo jemne, aby rozbúril alebo utíšil vlny morí. Znázorňoval sa s ľudskou hlavou, ľudským telom, ale od pásu dole mal telo ryby (pripomína sumerské znázornenie boha EN-KI). .


-AT-


< Späť --     Úvodná stránka      -- Ďalší >