UKF | FPVaI | TPL | AIS | eMAIL
základné informácie
štúdium
výskum
odkazy

katedra fyziky
physics@ukf.sk
+421 (37) 6 408 613
doc. RNDr. Anton Trník, Phd.

(docent)

 

adresa pracoviska
Katedra fyziky
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra

 

tel.: 037 6 408 616, 037 6 408 625
e-mail: atrnik@ukf.sk
kancelária: A-112

 

vzdelanie

2006 - Ph.D. v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre
2004 - RNDr. v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre
2003 - Mgr. v odbore Fyzika - Informatika na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre

 

výskumná činnosť

Fyzika kondenzovaných látok a akustika, termofyzikalne vlastnosti materiálov. Experimentálne a teoretické štúdium termofyzikálnych a mechanických vlastností stavebných materiálov a keramík v závislosti na teplote.
Metódy merania sú dilatometria, termomechanická analýza (mf-TMA), záblesková metóda merania teplotnej vodivosti, metóda horúceho drôtu, inverzné metódy merania teplotnej vodivosti, DTA, DSC a TGA.

 

zoznam publikácií
created by jan ondruska