UKF | FPV | TPL | AIS | eMAIL
základné informácie
štúdium
výskum
odkazy

katedra fyziky
physics@ukf.sk
+421 (37) 6 408 613
aktuality

Muehlbauer Technologies s.r.o.

Viete odkiaľ pochádza Vaša SIM karta alebo bankomatová karta?
Všetko sa to začína v spoločnosti Muehlbauer Technologies s.r.o., ktorá prináša na trh riešenia v oblasti strojárenského priemyslu a automatizácie.
viac...

Fyzika všetkými zmyslami (fyzikálna SHOW) 2019

V dňoch 16. - 18. decembra 2019 sa na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila v už tradičnom vianočnom čase fyzikálna šou, ktorú pripravila Katedra fyziky FPV v spolupráci s občianskym združením VIAC AKO UČENIE. Tento rok navštívilo fyzikálnu šou približne 1000 žiakov z 21 základných a stredných škôl z Nitrianskeho kraja.
viac...

Medzinárodná spolupráca s Chile pokračuje

Pracovníci Katedry fyziky FPV UKF doc. RNDr. Anton Trník, PhD., a prof. RNDr. Igor Medveď, PhD., navštívili Universidad Tecnica Frederico Santa Maria (UTFSM) vo Valparaiso, Chile. Rozvoj medzinárodnej spolupráce katedry fyziky s touto zahraničnou inštitúciou je výsledkom pracovnej návštevy dekana FPV prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., na UTFSM v marci 2019.
viac...

Týždeň vedy a techiky na katedre fyziky

Výzvy popularizovať vedu sa tento rok chopila aj katedra fyziky. V dňoch 6. a 7. 11. 2019 sme zorganizovali dve prednášky a jeden workshop. Prvá prednáška, s názvom Vesmír a Slnečná sústav bola určená žiakom 1. stupňa základných škôl. Prednášajúcim bol RNDr. Jozef Kováč, PhD., riaditeľ Tekovskej hvezdárne v Leviciach. Žiaci si mali možnosť vypočuť, ako sa merajú vzdialenosti vo vesmíre, aké veľké sú hviezdy, či ktoré planéty patria do našej Slnečnej sústavy.
viac...

Profesorka Shulamith Kreitler hosťuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

26. septembra 2019 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre hosťuje profesorka Shulamith Kreitler z Tel-Aviv Univerzity v Izraeli a predstaví sa v téme, v ktorej patrí k celosvetovo uznávaným odborníkom, konkrétne v téme Inovácie a tvorivosť.
viac...

VEDET - Skok do vedy

Pracovníci Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si pri príležitosti medzinárodného dňa detí aj tento rok pripravili Vedecký deň detí - VEDET s podtitulom Skok do vedy. Podujatia sa zúčastnilo 450 detí z materských a základných škôl nitrianskeho regiónu.
viac...

Školenia učiteľov v rámci projektu IT akadémia

V mesiacoch február a marec na Katedre fyziky prebehli semináre učiteľov fyziky základných a stredných škôl. Na jednotlivých seminároch sa učitelia mohli oboznámiť ako zavádzať digitálne technológie do vyučovania fyziky.
viac...

15th International Masterclasses 2018

25. marca 2019 sa brány katedry fyziky otvorili pre študentov stredných škôl so záujmom o jadrovú fyziku. Študenti sa zúčastnili medzinárodného podujatia International Masterclasses organizovaného Technickou univerzitou v Drážďanoch a QuarkNetom, v úzkej spolupráci s International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). IPPOG je skupina zástupcov členských krajín CERN, ktorí sa venujú popularizácii časticovej fyziky. Cieľom skupiny je priblížiť časticovú fyziku verejnosti.
viac...

 

created by jan ondruska
Www.free-counter-plus.com